Kurs360 - skibsprojekter

Vanskeligt stillet ung i praktik som sømand

Efterværn

Efterværn

KURS360 Efterværn tager over, når søpraktikken afsluttes. Tilbuddet er for de unge, der har behov for støtte i land for at kunne magte den videre tilværelse i bolig på egen hånd. Målgruppen er unge i alderen 16-24 år, der fortsat har særlige udfordringer, og som har besluttet sig for ikke at vende hjem til egen by eller hjemkommune, men i stedet begynde en ny tilværelse i egen bolig i en anden by. Efterværnet er således en midlertidig støtte i egen bolig. Om det skal være et kollegieværelse, et værelse på et skolehjem, en lejlighed eller andet finder vi frem til i fællesskab.

Målgruppe

Tidligere KURS360 søpraktikanter, der har haft ophold på vores skibe i mindst 4 måneder.

Lovgrundlag

Serviceloven §§52 og 85.

Varighed

4-12 måneder.

Støtte i egen bolig

KURS360 har årelang erfaring med støtte til udsatte unge, som har udfordringer, der kræver en særlig indsats for at komme godt i gang. Støtten gives til bl.a. ADL, budget planlægning, daglig struktur, fritidsliv, netværksdannelse, indsigt i samfundslivet, en målrettet uddannelse og et erhvervsvalg samt til selv at tage ejerskab af alle aspekterne.

Det er vores erfaring, at for at en ung kan fungere bedre, er det nødvendigt at interessere sig for alle aspekter, der har indflydelse på den unges dagligdag og trivsel. Derfor tilbyder vi et helhedsorienteret tilbud, som tager udgangspunkt i den unges situation, udvikling og virkelighedsopfattelse.

Behandlingsplanen til søs fortsætter

Den hidtidige behandlingsplan til søs fortsætter i land i forhold til aktuelle udfordringer.

Koordinator og social mentor

Den unge vil altid blive tilknyttet en koordinator og en social mentor i KURS360, der med hver deres rolle styrer forløbet i samarbejde med den unge. Koordinatoren fungerer som bindeleddet til sagsbehandleren samt andre instanser, mens den sociale mentor er den unges primære kontaktperson.

Samarbejdet

Den unge bliver altid sat i fokus. Vi møder den unge med omsorg og med forventninger til egen aktiv handling. Den unge bliver inddraget i prioriteringen af indsatsen. Derved får den unge medansvar og ejerskab over sit liv, sin egen udvikling og sit hjem.

Formål

At den unge

  • Videreudvikler sig med hensyn til egen selvindsigt og bliver klædt på både personligt og fagligt til at fastholde uddannelse og videre erhverv.
  • Efter behov deltager i ADL, såsom indkøb, budget, madlavning, hygiejne, rengøring m.v. med fokus på træning og hjælp til det, der er den unges individuelle behov.
  • Tager eget ansvar for at fastholde en daglig struktur i sin hverdag, hvilket også indbefatter struktur i fritidsliv, privatliv og samfundsliv.
  • Bevidst er opsøgende i at få skabt et lokalt prosocialt netværk med jævnaldrende.
  • Arbejder videre med bevidstgørelse af egne styrker og kompetencer.
  • I samspil med KURS360 personale selv tager ansvar for at finde og skabe egen fremtidig bolig.

Hvad indbefatter KURS360 Efterværn?

KURS360 Efterværn er et helhedsorienteret støttende tilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte unges situation og virkelighedsverden.

Efterværnet bygger på det rette match mellem den unge og en KURS360 medarbejder i en en-til-en-relation. Når vi ikke ind til den enkelte, får vi ikke sat en personlig udviklingsproces i gang hos den unge, og hvis det kræves, udskifter vi vores medarbejder, til vi finder det rette match.

Det er altid koordinatoren hos KURS360, der er ansvarshavende for processen og kontakten til sagsbehandleren i hjemkommunen mv.

Statusmøde og opfølgning

Der bliver som udgangspunkt hver 3. måned holdt statusmøde for alle involverede. Endvidere vil der altid være løbende samarbejde med sagsbehandler og øvrige interessenter.

Senest 3 måneder før den aftalte efterværnsperiode udløber, skal KURS360 informeres fra kommunen, om forløbet skal forlænges eller afsluttes, så vi alle kan forholde os hertil og samarbejdet kan rundes af på en god og hensigtsmæssig måde.