Kurs360 - skibsprojekter

Vanskeligt stillet ung i praktik som sømand

Ledelsesgrundlag

I KURS360 er vi meget bevidste om, at al udvikling sker i en kontekst, og vi har således ikke kun den udsatte unge i centrum, men også sagsbehandler, forældre/familie og vores danske skibsbesætning. Vi påvirker alle hinanden, og det er derfor afgørende, at vi får skabt en fælles dagsorden, som alle kan stå inde for, og som alle følger.

Vi har således fokus på et ligeværdigt samarbejde i strukturede rammer med en klar rollefordeling. Koordinatoren i KURS360 styrer det faglige arbejde og involverer efter behov alle parter mht. udvikling og arbejdspunkter. Han koordinerer de forskellige opgaver og forventninger til den enkelte i processen, internt som eksternt.

KURS360’s ledelse er meget bevidst om, at både vores interne medarbejdere og vores samarbejdspartnere er de afgørende ressourcer. Det er naturligt for alle medarbejdere i vores virksomhed at lægge personlig energi i opgaven med tanke for den bedste løsning og med glæden ved, at vi står sammen som team for at realisere de valgte processer, delmål som mål.

Vi ved, hvor vigtigt det er for os alle, altid at være i en god udviklende livsproces – fagligt som personligt. Vi vil derfor altid løbende styrke denne udvikling bevidst.

Vi tilstræber altid at have tid til at lytte til hinanden. Vi giver plads til at spørge ind, coache, sparre og vejlede hinanden i det daglige med ønsket om at fastholde balancen med støtte fra kollegaer.
Vi har kreative, idérige og udadvendte kollegaer, der altid tilstræber et positivt miljø. Ved mistrivsel skal der støttes op hurtigst muligt fra ledelsen. Vi ønsker humor og personligt overskud til hinanden – en kultur, der smitter udadtil.

Vi ved, at vores medarbejdere altid vil handle ansvarligt i deres daglige opgaver. Ved begrænsninger eller problemer inddrager vi andre i godt teamwork i bevidsthed om, at kollegaer netop har den ekspertise eller forskellighed, der skal til for at bidrage positivt til den fælles sag/opgave.

Vi respekterer hinandens forskellighed, og det er tilladt at sige fra. Vi har fuld tillid til medarbejderne og vil altid behandle hinanden med værdighed og respekt. Etik og moral er grundstammen for vores sunde bæredygtige virksomhed.