Kurs360 - skibsprojekter

Vanskeligt stillet ung i praktik som sømand

Menneskesyn

KURS360 bygger på det menneskesyn, at alle fødes som positive vindere med positive mål, en stor overlevelsestrang og virkelyst i fællesskaber, men at nogle allerede som lille og videre som ung møder massiv modstand fra omgivelserne. Det mærker dem fysisk eller psykisk, og dermed føler de sig udsatte, forkerte, og en negativ personlig spiral er igangsat. Det kan føre til ensomhed, eller til at man finder det savnede ungdomsfællesskab i kriminalitet eller stofmiljø.

En skadet sjæl har en kerne af vrede, ængstelse, skuffelse og mistro til samfund og medmennesker, og den skal brydes i den trygge relation. Der skal arbejdes bevidst med eget selvværd og ikke mindst med de ydre faktorer, der påvirker og forstærker selvværdet positivt, for al udvikling sker i en kontekst.

Læs mere under Metoder