Kurs360 - skibsprojekter

Vanskeligt stillet ung i praktik som sømand

Værdigrundlag

  • Vi vil i en kontekst med vores omgivelser skabe positiv forandring
  • Vi har faglighed, vilje og nærhed til at forstå det store i det små
  • Vi omsætter til praksis det, vi aftaler
  • Vi er faglige ildsjæle, der sammen skaber succes – eller siger farvel med respekt

Vision

Vi vil støtte udsatte unge og bevidst arbejde med at styrke deres selvværd og identitet. Vi vil forberede dem til uddannelse og til at deltage i et positivt fællesskab og danne netværk i samfundet. Vi vil arbejde med deres styrker og motivation, så de trives, udvikler sig socialt og kulturelt og tager personligt ansvar for egne handlinger. Vi fører dem helst hele vejen til ungdomsuddannelse og egen bolig, hvor som helst i det danske eller som sømand på langfart.

KURS360 søpraktik findes ikke udbudt i Danmark med lignede koncept og kvalitet. KURS360 har udviklet unikke arbejdsformer med vores skibsbesætninger, som ingen andre kan måle sig med, og ingen anden virksomhed har noget der bare ligner vores antal af skibe, der mestrer dette socialpædagogiske arbejde til søs i et arbejdsfællesskab. Den danske handelsflåde har bakket os op og hjulpet med at finde de redere og skibsmiljøer, der vil gøre en forskel for udsatte unge. Vi holder fast i, at vores danske kaptajner skal være den unge søpraktikants personlige mentor, og vores tætte samspil, faglige niveau og åbne relationer med samarbejdspartnerne bringer os til fortsat succes med de udsatte unge. Vi vil holde det hidtidige resultat, der ifølge statistikken siger, at 95 % af de unge kommer videre i ungdomsuddannelse eller ordinær beskæftigelse, kommer ud af misbrug og kriminalitet eller overvinder de psykiske udfordringer, de måtte have haft. Vi vil fortsat have den store danske flåde, så vi har mulighed for at finde frem til det unikke match mellem den unge og besætningen.

Mission

  • At skabe de unikke relationer og en fælles dagsorden, som alle kan stå inde for og følge frem mod en succes for den udsatte unge og hans familie.
  • Ved svagheder i processen, som fx manglende kommunikation, at gribe ind hurtigt, så udfordringer ikke bliver til problemer.
  • At skabe succes for vores søpraktikanter i fællesskab, så både sagsbehandler, familierelationer og skibsbesætninger bevidst inddrages.
  • Med menneskelig og faglig kvalitet at opbygge en fortrolig relation til den unge og dennes familie, hvilket er basis for at skabe udvikling, ro og tryghed.