Kurs360 - skibsprojekter

Vanskeligt stillet ung i praktik som sømand

Nyt koncept til unge

Hvert år tilbyder KURS360 at hjælpe unge i problemer ved at sende dem på praktikophold på et af vores 32 danske kontraktskibe. Men i vores koncept indgår også muligheder på landjorden – heriblandt et helt nyt tiltag.

 

Sømand eller vinbonde?

Begge dele er en mulighed hos KURS360. For selv om vi først og fremmest er bygget op omkring vores maritime tilbud, lægger vi vægt på, at vores unge også kan udvikle sig til lands og finde motivation og muligheder i mange fag og færdigheder.

Vi er således ved at gøre klar til en lille vinmark med 345 stokke. Vi har som de første i Danmark først lagt plastik ud og lagt kompost ovenpå imellem vinrækkerne; derved formindskes ukrudt betydeligt.

 

Søpraktikanter medvirker

Idéen er kommet fra flere af vores søpraktikanter, som gerne ville lave noget meningsfuldt arbejde, når de ikke var på havet. Vi kom fælles frem til, at vi skulle lave noget inden for området “Fra Jord til Bord”.

Henover efteråret har flere arbejdshold af søpraktikanter derfor hjulpet til med forberedelserne. Og selvfølgelig bruger vi ikke sprøjtegifte, for det skal være økologisk vin.

Til foråret sår vi også hvidkløver overalt, hvilket giver det rette kvælstof til stokkene samt området i øvrigt.

 

Mange udfordringer

Vi er slet ikke færdige, men det er også de mange gode som vanskelige processer i projektet, der er vigtige.

Der skal læses og lyttes, og teori skal omsættes til manuelt arbejde. I projektet er vi alle meget lige, og undervejs har vi besøgt andre vinproducenter.

Den unge føler sig ikke i fokus, men derimod som en, der har noget at bidrage med. Det giver sammenhold som på skibet.

 

Idyllisk landbase

Derfor skal alle vores unge søpraktikanter have et eller rigtig mange ophold på KURS360 landbasen, der er placeret malerisk smukt ud til Lillebælt og Helnæs bugten i det sydvestfynske fiskerleje Brunshuse.

Her er der plads til kreativitet og virkelyst for de unge.

Det er også stedet, hvor de kan opholde sig for at få tænkt sig godt om, før de drager videre til næste skib eller er på vej i land.

 

Om 3 år høster vi

Produktionen af vin giver mulighed for at lave noget godt meningsfuldt arbejde sammen – også på årstider, hvor der måske er lidt dødt i naturen og ved stranden.

Således vil der være fuld aktivitet ved høsttid i oktober, vinterbeskæring i marts mv. og vin på flasker om vinteren.

Lige nu er der begejstring for vinprojektet. Den eneste udfordring er, at drengene jo skal videre ud i livet. Men de kan så senere komme tilbage og drikke et glas vin på terrassen, og gamle historier kan få nyt liv, håber jeg.

 

Sådan arbejder KURS360

KURS360 står for det socialfaglige arbejde. Vi vejleder og koordinerer vores 32 danske sejlskibe og skibe i handelsflåden, og den unge søpraktikant har dansk kaptajn som personlig mentor.

Den unge på 14-23 år bliver hurtigt gjort klart ombord, at vedkommende har et medansvar for, at tingene lykkes. Vedkommende bliver målt på sin adfærd, men vi støtter naturligvis, hvor der er behov. Den unge skal forstå sin værdi og betydning.

Vi betragter ikke det udsatte unge menneske uden uddannelse som et socialt tilfælde, der har tabt livsgnisten. I stedet ser vi det som vores opgave at afdække den unges virkelighed og forstå verden, som han ser den.

 

Mange års erfaring

Vi stiller krav. Men vi går frem i søpraktikantens tempo, så denne kan holde den aftalte kurs.

Vi tilbyder solide skuldre og en positiv energi om den unge.

Vi har et miljø til søs som ikke findes lige i land. Og gennem årene har vi haft mange unge, som er endt med at smide deres misbrug, kriminalitet, manglende sociale færdigheder eller andre udfordringer overbord.

Lars Hyldeborg,

ejer/koordinator af KURS360 ApS

PS. Landbase i fiskerlejet Brunshuse på Sydfyn – stedet hvor vi lufter vores kreativitet og dyrker friluftslivet