Kurs360 - skibsprojekter

Vanskeligt stillet ung i praktik som sømand

Til søpraktikant og familie

I KURS360 får du mulighed for en ny og positiv start på tilværelsen, der begynder med et liv til søs i praktik som sømand.

Vi har altid kun én ung søpraktikant ombord på et dansk erhvervsskib eller bevaringsværdigt gammelt dansk sejlskib.

Vores erhvervsskibe sejler primært i nordeuropæisk farvand, og mange af dem lægger ofte til i dansk havn, mens andre tager længere væk, og nogle af de helt store sejler jorden rundt.

Vores sejlskibe forbliver normalt i dansk farvand og dansk havn, mens enkelte sejler ud i den store verden.

Til at begynde med kommer du ikke langt væk fra Danmark, da både vi og din hjemkommune vil være sikre på, at du er psykisk robust til at sejle, men vi vil altid finde det skib, der passer bedst til dig og dine forventninger til søpraktikken.

Vores hensigt er selvfølgelig at gøre dig stærk og at styrke dit selvværd, og at du vokser og bliver glad i det gode fællesskab, som danske søfolk er verdenskendt for at have ombord.

Du kan tabe det hele ved et fejltrin, men du kan bygge videre på vores tro på dig ved at klare dine opgaver som aftalt. Du bygger dig således op til at blive sømand eller bare dig vi regner med. Det hele er således op til dig – livet er noget for noget, du skal således bidrage og gøre fyldets ved din daglige praktik som i det sociale fællesskab.

Med en flåde på over 30 skibe har vi tilsvarende mange forskellige skibsmiljøer. Det er rederen og ikke mindst kaptajnen, der sørger for et godt rummeligt skibsmiljø.

 • På sejlskibene handler det om ro og fordybelse, og om at være serviceminded over for de passagerer, der kommer ombord i en kortere periode.
 • De sejlskibe, der sejler i dansk farvand, kommer normalt til kaj ved aftentid. Sejlskibene der sejler langt væk fra det danske, sejler mere efter vind og vejr og efter charteropgaver.
 • På erhvervsskibene kommer der normalt ikke gæster ombord, og de lægger til i industrihavnene. På erhvervsskibene er der fart på i havn, men til gengæld er der ikke så travlt, når skibet sejler på det åbne hav.
 • Erhvervsskibene sejler nat og dag derhen, hvor de af ordregiver bliver bestilt til at sejle alt efter opgave eller efter gods, der skal transporteres.

Begge typer skibsmiljø er rigtigt spændende på hver deres måde, og de giver dig mange oplevelser i trygge omgivelser.

KURS360 samarbejder kun med udvalgte danske skibe, der har gode arbejdsforhold, ånder af trivsel og har et mandskab med en god social og kulturel kapital at tilbyde dig som søpraktikant. Det er således ikke ualmindeligt, at vi må gøre status, når der skiftes kaptajn på et skib, da skibsmiljøet derved kan ændre sig.

Du indskrives på bemandingslisten som praktikant i et struktureret, forudsigeligt, trygt og stabilt skibsmiljø – et miljø, hvor man bliver målt på sine handlinger og sin indstilling. ADL træning er en naturlig del af opholdet ombord.

Sømænd har ingen faste arbejdstider ombord. De afhænger af vejr og ankomsttider til de forskellige havne. Der vil være pauser i løbet af dagen, og om aftenen kan du hygge dig med den øvrige besætning, læse, se tv eller benytte dig af skibets øvrige muligheder.

Eksempler på praktikopgaver:

 • Dæksarbejde
 • Vedligeholdelse af skibet
 • Motorpasning
 • Rengøring
 • Køkkenarbejde
 • Ikke farligt arbejde
 • For søpraktikanter på sejlskib eller forskningsskib med gæster ombord evt. servicering af gæster

Du vil få din egen lille kahyt, hvor der kun er plads til det mest nødvendige.

Du lever tæt med besætningen ombord, så det er vigtigt for alles trivsel både i og uden for arbejdstiden, at du møder dem med en god og positiv indstilling.

Du pakker, som om du skal på ferie i 10 dage. Mere får du ikke brug for. Der er vaskemaskine ombord, og det meste af tiden vil du have dit arbejdstøj på. Medbring computer, spil og musik. Husk også:

 • Pas
 • Blåt sygesikringsbevis
 • Søsygepiller

KURS360 køber normalt følgende til dig, før du går ombord på skibet:

 • 1 sæt arbejdsbukser/overalls
 • 1 varm arbejdsjakke
 • 1 sæt sikkerhedssko eller støvler
 • 1 termodragt
 • 1 par arbejdshandsker
 • 1 advarselsvest
 • 1 sæt regntøj

Telefonen må ikke benyttes i arbejdstiden, normalt kl. 07.00 – 16.00 (afhængigt af skib).

Lav et fast tidspunkt, som din familie kan ringe til dig på – det er nemlig dyrt for dig at ringe. Det er også meget dyrt at ringe fra udenlandsk farvand, så lad din telefon holde fri, når du er i udlandet.

Det er naturligvis forbudt at drikke alkohol eller indtage alle former for stoffer – du bortvises øjeblikkeligt og kan risikere at blive udleveret til udenlandsk politi i nærmeste havn.

KURS360 koordinator har telefonisk kontakt med kaptajnen mindst en gang om ugen for at høre, hvordan det går.

Hvis du har akut behov for det, og ikke kan få kontakt med koordinator på anden vis, kan skibstelefonen benyttes efter aftale med kaptajn.

Normalt vil du kunne få kontakt med koordinator via Skype, sms eller mail.

Der vil blive holdt statusmøder på skibet mindst hver 3. måned, hvor du, vi og evt. din sagsbehandler og dine forældre deltager.

Sejler du ud med et dansk erhvervsskib, der ikke lægger til i dansk havn i længere tid, så kommer vi ud til dig.

Besøg hjemme aftales i samråd med dig, din sagsbehandler og forældre (såfremt du er under 18 år).

Vores erfaringer siger os, at besøg hjemme kræver en konkret aftalt plan, du skal følge, da vi skal være sikker på, at du er frisk og udhvilet, når du kommer ombord på skibet igen. Planen vil blive lagt sammen med koordinator i forhold til dine udfordringer i land.

Får kaptajnen mistanke om, at du har indtaget stoffer, er den opbyggede tillid brudt, og du skal altid være indstillet på, at kaptajnen eller koordinator kan opkræve en tisse-test af dig. Det samme gælder, hvis der skulle opstå mistanke om, at du har stjålet noget ombord. Der skal du være indstillet på, at kaptajnen og besætningsmedlemmer i fællesskab tjekker din kahyt og personlige ejendele. Det handler om at fjerne en mulig mistanke og at gøre mistanken til skamme, så I kan fortsætte det gode tillidsfulde samarbejde. Viser det sig, at du har indtaget stoffer, hører du ikke hjemme på et skib, og bliver du grebet i tyveri, vil kaptajnen beslutte, hvad der skal ske fremefter.

Formål

Søpraktikkens hovedformål er mønsterbrydning og personlig og faglig udvikling. Der er således fokus på dine ressourcer og styrker til at finde eget ståsted og blive uddannelses- og erhvervsparat.

KURS360 søpraktik er først og fremmest en dannelsesrejse til at lære at tage ansvar, modnes, finde balance i livet og ro i sindet.

Selvværd

Du skal finde trivsel og troen på dig selv i et nyt voksent fællesskab med søfolk, der sætter faste rammer og struktur, hvilket giver både tryghed og nærhed i et helt anderledes og spændende miljø.

I KURS360 er det vores hensigt at give dig en ny og positiv start på tilværelsen, samtidig med at der på det psykologiske område arbejdes på at øge dit selvværd, så du bliver mere psykisk robust og klar til at tage ansvar for dine handlinger og gøre det, der forventes af dig.

Selvindsigt

Det maritime liv er med til at styrke dine personlige og erhvervsmæssige kompetencer og i sidste ende fremme identitetsdannelse og selvindsigt. Det er meningen, at du skal genopbygge tillid til dine egne evner og udvikle en åbenhed for at turde være dig selv som en del af et positivt fællesskab, både på skibet og i samfundet.

KURS360 har egne diplomuddannede vejledere, så vi er eksperter i at etablere uddannelsespladser, der matcher dig.

Efterværnet påbegyndes på skibet og slutter i land evt. på et skolehjem, i Ny mesterlære eller anden ungdomsuddannelse. Vi er eksperter i at føre dig ud i din egen selvstændige tilværelse.

Du bliver fulgt af din helt egen koordinator i et parløb fra start til slut, og også når du kommer i land. En KURS360 koordinator er en, du altid kan regne med, personligt som fagligt. Koordinatoren er din chef, som bestemmer i sidste ende, ligesom kaptajnen er chef for sin besætning. Koordinator er problemknuseren og ham, der binder hele din udviklingsproces sammen i samspil med dig og din familie, sagsbehandler og ikke mindst kaptajn og den øvrige besætning.

Koordinator har den indstilling, er du skal have succes i dit liv, og det er vigtigt, at I har en god og tæt relation med samtaler i land, på vores landbaser, hjemme hos dine forældre, pr. telefon, Skype mm.

Koordinatoren i KURS360 er sagsbehandlerens forlængede arm i det daglige, og han fører det kommunale tilsyn. Vi ser gerne, at din sagsbehandler og dine forældre også kommer ombord til statusmøder, men det er desværre ikke altid muligt på de af vores skibe, som kun er kort tid i dansk havn, før de skal videre. Invitationen til statusmøderne kan her også komme med kort varsel pga. vejrforhold.

De danske erhvervsskibe er nøje udvalgte samarbejdspartnere, som har lyst til og interesse for at gøre en forskel for unge mennesker. Skibene har mange forskellige opgaver, fx at sejle med forskellig fragt i nord- og sydeuropæisk fart. KURS360 har det særkende, at vores skibe alle har dansk kaptajn og primært dansk besætning, således at der er tryghed i de samme kulturelle normer og regler, som søpraktikanten kender til.

Antallet af gamle danske bevaringsværdige sejlskibe, der kan og vil sejle med udsatte unge, er efterhånden begrænset til en lille håndfuld på landsplan, og de er alle samarbejdspartnere med KURS360. De har dansk besætning og sejler i dansk farvand. Kun ét af skibene sejler i nordisk og oversøisk farvand.

Sejlskib – normal varighed: Fra 6 måneder til 3 år

Erhvervsskib – normal varighed: Fra 3 måneder til 1,5 år

Udgangspunktet i søpraktik på et erhvervsskib er, at du skal sejle i hele perioden, dog med mulighed for 3-4 dags landlov hver 3. uge efter behov og mulighed. Hjemrejser skal planlægges i god tid og gennemføres kun ved accept fra kaptajnen og koordinator i KURS360.

Du vil indimellem have mulighed for ophold på en af vores landbaser, og vi har flere møblerede værelser, der står klar i det fynske og på øerne. Der vil altid forefindes personale i bygningen eller i dens nærhed.

Se mere i filmen om KURS360 Landbaser. KURS360 landbaser bliver primært brugt til aktiviteter og møder mellem dig og din koordinator, men også i forbindelse med små ferier, i overgangsperioder inden et kursus eller et skibsophold samt i forbindelse med efterværn.

Et søpraktikophold er på ingen måde et ferieophold. Det er vigtigt at understrege, at der i hverdagen stilles tydelige krav om en aktiv daglig arbejdsindsats og et begyndende ansvar for eget liv og personlige udfordringer. Vi har i KURS360 fokus på motivation og på det, der lykkes for den enkelte. Du vil som søpraktikant hurtigt forstå skibsmiljøet med faste regler og struktur, og du skal være indstillet på at møde en god, fast hånd fra kaptajnens og besætningens side, som hjælp til selvhjælp.

Alkohol og euforiserende stoffer er naturligvis strengt forbudt, da et skib til søs ellers bliver et livsfarligt sted at befinde sig. Du bringer ikke bare dig selv, men også den øvrige besætning og skibet i fare. Hvis forbuddet overtrædes, kan du ved kontrol af en udenlandsk toldmyndighed blive arresteret, og så har vi ikke længere ansvaret for dig. Hvis der ved kontrol findes stoffer ombord, vil skibet blive tilbageholdt af myndighederne.

Visitation

 1. Sagsbehandler i kommune kontakter KURS360 chefkoordinator og beskriver pr. telefon og mail om din forhistorie og nuværende situation.
 1. KURS360 drøfter situationen internt og kontakter de skibe, der kunne være relevante i forhold til den aktuelle situation og den rette besætning.
 1. KURS360 tager på hjemmebesøg hos dig og din familie, så du kan forklare din situation og virkelighed.
 1. Koordinator i KURS360 foretager den endelige visitation og giver besked til kommunal sagsbehandler, dig og din familie samt øvrige involverede.

Før påmønstring

 • Koordinator i KURS360 møder dig og din familie, helst i dit hjem og gerne sammen med sagsbehandler. Er dit behov for at komme væk hjemmefra akut, kan koordinator tage dig med til en af vores landbaser i midlertidigt ophold.
 • Du skal før påmønstring på et dansk handelsskib til lokal søfartslæge til psykisk og fysisk test for at få et ”Sundhedsbevis for søfarende” (den blå bog). Det udstedte Sundhedsbevis er adgangsbillet til Søsikkerhedskursus (basis), som varer 2-3 dage. KURS360 bestiller plads på det rette hold på Søfartsskolen.
 • Du skal evt. til tandlægetjek (nødvendigt ved World Wide skib)
 • Du skal have udstedt eget dansk pas hos Borgerservice.
 • Du skal have et gult og et blåt sygesikringsbevis.
 • Du skal tjekke om du har en gyldig ”Ansvars- og ulykkesforsikring”, ellers skal denne forsikring laves.
 • Herefter venter vi på, at vores skib er i geografisk position, til at du kan komme ombord. Det tager 1-14 dage. Hvis et skib er for langt fra Danmark, rejser KURS360 koordinator med dig ud til en destination i udlandet.
 • Du skal som udgangspunkt en tur rundt om en KURS360 landbase, for at vi kan lære dig bedre at kende og omvendt (Se mere i filmen om KURS360 Landbase på hjemmesiden)*
 • Du informeres grundigt om regler og forhold ombord på det aktuelle skib.
 • praktiske ting bringes i orden.
 • Vi holder et eller flere møder om vores behandlingsplan, og uddannelses- og erhvervsvejledning påbegyndes af KURS360 koordinator (diplomuddannet uddannelses- og erhvervsvejleder).
 • Vi køber sømandsbeklædning til al slags vejr inkl. sikkerhedsfodtøj. Bemærk, at KURS360 udover en brækket finger aldrig har haft alvorlige arbejdsulykker.
 • Sidst, men ikke mindst siges der ordentligt ”på gensyn” til den nære familie og venner.

Der er mulighed for skoleundervisning på skibet, tilpasset dit niveau og behov. På sejlskibe i dansk farvand kommer en skolelærer ombord. Eksamen tages på den skole, som skolelæreren har lavet aftale med. Eksamenstiden er som for andre skoleelever i maj og juni måned.

Fjernundervisning (kun for søpraktikanter, der sejler i udenrigsfart)

Fjernundervisning foregår efter aftale med VUC fjernundervisning, hvor du skal testes, før VUC vurderer, om du vil profitere af den form for undervisning. Er du under 18 år, er der en særlig kommunal procedure, som KURS360 koordinator hjælper dig og kommunen med.

 • Undervisning i fag og niveau efter behov i fagene dansk, engelsk, tysk, matematik/regning
 • Skype VUC undervisning og praksisnær lektiestøtte af et fagligt kompetent besætningsmedlem (kaptajn, styrmand, officer aspirant, maskinchef mv.).

For ordblinde: VUC stiller kompenserende hjælpemidler til rådighed.

KURS360 søpraktik er enestående – der findes ikke lignende tilbud i Danmark. KURS360 smider fortøjningerne og sejler bort fra dine udfordringer i land. Der er naturligvis ikke andre unge med udfordringer på skibet, men udelukkende solide søfolk, og med en positiv indstilling bliver du en del af det trygge fællesskab, finder en indre ro og selverkendelse, og du modnes i samarbejde med os. KURS360 lægger stor vægt på åbenhed og ærlighed, og det er vigtigt, at vi har en fælles dagsorden, at vi arbejder i samme retning alle sammen. Hvis du ønsker det, inddrager vi meget gerne dine forældre og andre relationer i samarbejdet. Det er dig, der er i fokus, og vi bygger på at gøre dig psykisk stærk i tanke og handling.

Erhvervsskib

Kr. 160,- pr. aktiv tjeneste pr. dag.

Sejlskib

2 første måneder: ”Præstationsløn”  kr. 2.000,- pr. måned.      

3-6 første måneder: ”Stabilitetsløn” kr. 3.000,- pr. måned.      

Fra 7. måned: ”Kvalifikationsløn”     kr. 4.000,- pr. måned.

Arbejdsdusør udbetales af skibets kaptajn, og afregning sker på samme vilkår som for de øvrige søfolk. Forinden udbetaling fratrækkes interne indkøb af fx cigaretter og slik ombord.

KURS360 forventer, at du hurtigt opretter en etableringskonto i banken, hvor der indbetales 30-60% af lønnen, så du kan spare op til senere, fx til etablering af egen bolig.

Er du over 18 år og tilknyttet et jobcenter, bortfalder arbejdsdusøren, da du modtager anden offentlig ydelse.

Vores opfølgning og statistisk i 2010-2017 viser, at 95% af vores søpraktikanter fortsætter i videre ordinær beskæftigelse eller uddannelse med KURS360 vejledning og etablering.

44% fortsætter på den maritime søfartsuddannelse, primært skibsassistentuddannelsen.

28% kommer i Ny mesterlære, primært i erhvervsuddannelser som gulvlægger, smed og kok.

15% kommer i ufaglært arbejde.

8% kommer videre i særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, primært EGU.

5% tabes undervejs i stof og kriminalitet (heraf tabes 3% indenfor de første 2 måneder).

Danmark har siden vikingetiden været en stor søfartsnation. I dag befinder vi os på en 8. plads på verdensplan, og de ca. 660 danske erhvervsskibe forestår alene en indtjening til Danmark på over 200 milliarder kroner om året. KURS360 har et godt og tæt samarbejde med mange dygtige og socialt ansvarlige danske redere, og udvalgte seje danske søfolk står klar til at gå dig som ung søpraktikant i møde.